Walburris

Walburris

Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge

KFUM Spejderne

Spejderbevægelsen blev grundlagt i 1907 i England af Lord of Gillwell Robert Baden Powell.
KFUM spejderne i Danmark er grundlagt i 1910, 3 år efter grundlæggelsen af spejderbevælgelsen.
Indtil 1971 var KFUM spejderne kun for drenge, men fra 1971 har både drenge og piger været velkomne.
I dag er spejderbevægelsen også for børn, og ikke kun for unge som i 1907.

KFUM Spejderne Walburris Gruppe er grundlagt i 1966 og vi bor på Ejbyvej 60 b bag jagtforeningens hytte .
Vi har børn fra Kirke Hyllinge i nord til Kirke Såby i syd. Den nordlige del af Lejre Kommune (fhv. Bramsnæs kommune).
Gruppen er en del af Sct. Georgs Distrikt. Distriktsmærket der udleveres til uniformen er derfor gult/sort og med Sct. Georg og dragen.
I Walburris bygger spejderarbejdet på læring gennem udførelse. Learning by doing (BP citat).
Det betyder, at den enkelte spejder lærer og udvikler sig ved at se og lytte og ved at prøve sig frem. På den måde lærer spejderen af sine egne erfaringer.
I Walburris bruger vi aktiv patruljebegrebet. Det betyder at spejderne lærer at lede hinanden og arbejde sammen. Typisk er det de ældre spejdere der er Patruljeleder/Bandeleder og Patruljelederassistent/Bandelederassistent for de yngre spejdere i patruljen/banden.
Det hedder bande hos ulvene og patrulje hos junior og trop.

Vi ved ikke med sikkerhed hvorfor vi hedder Walburris, men Walburris gruppe er placeret i Voldborg Herred.
Der er sket en forvanskning af navnet Voldborg gennem tid.
I gammel tid gik Voldborg herred under navnet Walbus herred.
Borgerne i Walbus herred blev efter god latin kaldt Walburgis.
Walburris betyder derfor nok i al sin enkelthed Spejdergruppen af borgere fra Voldborg herred.

 

Hvordan hænger Korpset, distriktet og gruppen sammen?

Walburris gruppe består af flere enheder: Bæver, Ulv, Junior, Trop og senior.
Hver enhed har en enhedsleder og 1 eller flere enhedsassistenter (spejderlederne), som forestår spejderarbejdet i enheden.
Gruppen har en gruppeleder, som kan betragtes som patruljelederen for spejderlederne.
Gruppelederens hovedopgave er at ”tage sig af” ledernes og enhedernes trivsel.
Det vil sige at lederne og spejderarbejdet som helhed fungerer godt og derudover at tage sig af
ledermøder, gruppens arrangementer og lederuddannelse. Gruppelederen er gruppens kontaktperson ud ad til.
Spejderlederne inkl. gruppelederen er 100% ulønnet.

Et distrikt består af flere grupper. Distrikts staben vælges af gruppelederne, og består af spejderledere fra de enkelte grupper.
Distriktet skal hjælpe de enkelte grupper med at arbejde sammen og lære af hinanden.
Distriktets ledere har også til opgave at arrangere kurser i lederuddannelse,
som spejderlederne kan deltage i for at blive dygtigere til at lave spejderarbejde.
Distriktsstaben er ulønnet.

Korpset bliver for hele landet ledet af en hovedbestyrelse, der har 11 medlemmer.
De er valgt af gruppernes ledere på landsmødet.
Det er deres opgave at føre det ud i livet, som landsmødet beslutter.
Til hjælp har de et landskontor i København, kaldet korpskontoret, samt 5 udviklingskonsulenter,
der er lønnet og arbejder fuldtids i hver sin landsdel. Korpset er et servicekontor for grupperne, der rådgiver og hjælper grupperne.