Walburris

Walburris

Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge

Sikkerhed

Det er vedtaget i gruppen at der hvis det er muligt skal være min. 2 voksne til stede. Dette er af hensyn til alles sikkerhed.
Alle spejdere over 15 år og alle ledere tjekkes desuden årligt i kriminalregistret mod misbrug af børn hvis de er tilstede som leder eller hjelpe leder.

KFUM spejderne har en ulykkes- og ansvarsforsikring, som dog først gælder fra indmeldelsen har fundet sted.
Medbragt udstyr medbringes på EGET ansvar (dette gælder alt udrustning).

Man kan ikke deltage på weekendture og lejre uden at være indmeldt, da vores forsikring som sagt ovenfor kun dækker medlemmer.